Tjänster

Vi tillhandahåller avfallslösningar för hela Västernorrland med omnejd.

Vi hämtar, behandlar och återvinner alla förekommande restprodukter.

Några exempel på de vi tar hand om:

 • Byggavfall
 • Verksamhetsavfall
 • Grovavfall från Kommuner
 • Träavfall
 • Grot
 • Plast
 • Papper
 • Wellpapp
 • Farligt avfall

 

 

Vi tillhandahåller följande behållartyper:

 • Lastväxlarcontainer
 • Liftdumpercontainer
 • Vippcontainer
 • BM-container
 • Big Bag´s
 • Kärl
 • Farligt avfall behållare

Vi utför även krossning och behandling av avfall och restprodukter i södra och mellersta Norrland. Vi kan också avsätta ert material till kraftvärmeverk och återvinning.

En liten film från vår anläggning: https://www.youtube.com/watch?v=uh1ke-R7Js8