Hem

 

 

Välkommen till Veolia – ett världsledande företag inom återvinning!

Från och med den 8 februari är Sebnor Recycling AB helägt av Veolia och en del av dotterbolaget Veolia Recycling Solutions Sweden AB med organisationsnummer
556114-2810.
Den 1 september 2017 förvärvade Veolia hela Hans Andersson Recycling Group AB inklusive dotterbolag och andelar i intressebolag. Samtidigt bytte vi namn på bolaget till Veolia Recycling Solutions Sweden AB.
I och med förvärvet av Hans Andersson Recycling blev Sebnor Recycling AB i Timrå till hälften ägt av Veolia genom dotterbolaget Veolia Recycling Solutions Sweden. Andra hälften ägdes av grundaren tillika företagets vd Sebastian Norman.
Vi kommer under 2019 att påbörja vår resa att bli Veolia genom att byta varumärke, e-post och hemsida. Vi gör allt för att varumärkesbytet ska påverka er som kunder så lite som möjligt. Till en början kommer vi att använda oss av loggan i brevhuvudet för att påminna er om att vi nu är Veolia.
Vi fortsätter att bedriva vår verksamhet som tidigare och ni når oss på samma telefonnummer och e-postadresser. Så fort vi ändrar på något kommer vi att meddela er detta i god tid.
Genom det nya Veolia är vi nu ännu starkare och tar ett helhetsgrepp om energi, vatten, återvinning och underhåll med industri och infrastruktur i fokus. Vi kan därför erbjuda er som kund ett komplett serviceåtagande inom miljöområdet över hela Sverige – från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.
Vi ser fram emot ett spännande och ett fortsatt gott samarbete!

Vänliga hälsningar,
Sebnor Recycling

 

Länk till vår nya hemsida: http://www.veolia.se/sundsvall